TURUNDUS

Läbimõeldud ja oskuslik turundus – ning kommunikatsioonialane tegevus on eduka ettevõtte toimimise alus.

AITAN KAASA?

 1. Sinu ettevõttele sobilik turundusstrateegia
 2. Turundusplaani koostamine
 3. Kommunikatsiooniplaani koostamine
 4. Nõustan sinu meeskonda sisuloome, sõnumite ja turundustegevuste osas – kliendikogemusest sõnaseadmiseni

Kommunikatsiooniplaan sisaldab ülevaadet kellele, miks, mida, millal ja kuidas organisatsioon kavatseb öelda. Sõnastatakse eesmärgid ja konkreetsed tegevused sihtrühmani jõudmiseks.

MILLEGA SIND TOETAN?

 • Sõnumite ja teabe sõnastamine
 • Infokanalite valik – teabelevi ja sõnumite esitamise organiseerimine
 • Info saatmine organisatsiooni ja tema toodetest või tegevustest
 • Organisatsiooni pildi ehk imago loomine ja arendamine
 • Organisatsioonile oluliste kontaktide loomine ja hoidmine

Kommunikatsiooniplaan sisaldab ülevaadet kellele, miks, mida, millal ja kuidas organisatsioon kavatseb öelda. Sõnastatakse eesmärgid ja konkreetsed tegevused sihtrühmani jõudmiseks.

MIDA SISALDAB KOMMUNIKATSIOONIPLAAN?

 • Ülevaadet organisatsioonist – tegevusest, eesmärkidest, inimestest ja nende rollidest
 • Ülevaadet organisatsiooni strateegiast – sõnastatakse missioon, visioon, väärtused
 • Väliskeskkonna analüüsi – kirjeldatakse sihtrühma ja huvigruppe, meedia ja avalikkusega suhtlemise põhimõtteid. Antakse kõikide osapoolte täpne kirjeldus, millist infot ja millal edastatakse
 • Sisekeskkonna analüüsi – kellele ja millist infot edastatakse, millised on erinevad sihtgrupid – liikmed, juhtorganid, personal jne
 • Kommunikatsiooni eesmärke – kirjeldatakse üldiseid eesmärke, sise- ja väliskeskkonna eesmärke, sihtgruppide/huvigruppidega seotud eesmärke. Sõnastatakse põhisõnumid ning tegevusprioriteedid
 • Eesmärkide hindamise kriteeriume
 • Konkreetset tegevuskava koos eelarvega
 • Kommunikatsioonikanalite ja vahendite loetelu: meetodid, mille kaudu sõnumid sihtgruppideni edastatakse

Brändi audit

Viin läbi brändi auditi, teostades brändi inventuuri. Auditi tulemuseks on kirjalik dokument brändi hetkeolukorra kohta koos soovituste ja ettepanekutega brändi positsiooni parandamiseks.

Kokkuvõttes annab brändi audit ülevaate brändi hetkeolukorrast, selle tugevustest ja nõrkustest ja positsioonist turul ning aitab brändi paremini teadlikult ja sihipäraselt juhtida.

Brändi inventuur uurib brändi identiteeti ehk kõike seda, mida ettevõte ise enda kohta avaldanud on ning millise pildi ta oma kommunikatsiooni (reklaamid, pressiteated, sotsiaalmeedia, kodulehekülg jms) ja muude turundusmeetmete (hind, tooted ja nende omadused, müügikohad) põhjal endast ja oma toodetest loonud on. Inventuuri läbiviimise meetodiks on intervjuud brändi juhi ja ettevõtte teiste juhtivtöötajatega, mida täiendab brändi ja tarbija kokkupuutepunktide vaatlus.

Brändi inventuur annab vastuse küsimusele, milliseid tooteid ettevõte hetkel pakub ning milline on nende turundus ja bränding. See hõlmab endas kõigi olemasolevate brändi elementide kirjeldamist ning hindamist. Lisaks võib eraldi vaadelda ja analüüsida konkureerivaid brände. Tulemuseks on ülevaade brändi identiteedi kooskõlast või vastuoludest kõikide vaadeldud toodete ja toetusmeetmete raames, tugevused ja nõrkused ning võimalused positsiooni parendamiseks.

Audit vastab küsimustele:

 1. Milline on sinu omandatud kuvand – millisena sinu kliendid sind näevad?
 2. Tegelikud ootused – mida kliendid sinu brändilt tegelikult ootavad?
 3. Millisena bränd ennast turul ise ette kujutab?
 4. Milline on tegelik soov brändi arendamisega?

Brändi auditist saadavad võimalikud kasud ettevõtte jaoks:
– brändi tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamine;
– tarbijate ja nende eelistuste parem tundma õppimine;
– ülevaade brändi positsioonist turul;
– brändi kuvandi kindlaks tegemine kindla sihtgrupi ja/või laiema üldsuse hulgas;
– ühtne ja selgelt määratletud brändi identiteet;
– parem arusaam ja fookus brändi visioonist, missioonist ning väärtuslubadusest;
– konkurentsieelise ning eristumispunktide täpsem määratlemine ja sõnastamine;
– ühtlustatud ning efektiivsem turunduskommunikatsioon;
– teadlik ja sihipärane brändi juhtimine.

TÖÖ JA TAGASISIDE

 Ettevõtja ja teenusepakkujana keskendud sa enamasti põhiteenuse arendamisele ja ei pruugi teada midagi ei turundusest ega müügist. Kui meeskond on väike ja teadmisi turundusest ei ole võid koperdada mööda kivisid ja kände või siis ei suuda sellega üldse alustadagi. Meie otsustasime, et me pimesi kobamisega ei jõua tegeleda ja otsustasime Kommunikatsioonipartnerilt abi paluda. See, mis juhtus on uskumatu! Poole aastaga tekkisid uued tooted, tekkis müük, tekkisid uued kliendisegmendid ja see on alles algus! Kosmosesüstik sai tõelise hoo sisse, sest meie teadmised ja oskused saavad nüüd süsteemselt laiali puistatud ja me suudame aidata palju rohkemaid lapsi ja täiskasvanuid. Aitäh Kommunikatsioonipartner, teeme sama energiaga edasi!

 Liina Lokko – erivajadustega laste poliitika juht ja Varajase Kaasamise Keskuse omanik 

KIRJUTAN KLIENDIKOGEMUSEST


RÄÄGIN ENESEARENGUST


KÜLAS PODCASTIDES JA RAADIOS


LOON KAMPAANIAID


MINU KIRJASTATUD JA KIRJUTATUD RAAMATUD


KOOLITAN, ANNAN LOENGUID JA NÕUSTAN

 • Eesti Sisekaitseakadeemia
 • Apollo grupp OÜ
 • Orkla Eesti AS
 • Confido
 • Myfitness
 • Fujitsu Estonia AS
 • Scoro Software
 • Circle K Eesti AS
 • Varajase Kaasamise Keskus
 • Elisa Eesti AS
 • Icefire OÜ
 • Euroopa Regionaalarengu Fond
 • Tartu Linnavalitus
 • Eesti Töötukassa
 • Varajase kaasamise keskus
 • Circle- K
 • Boost Yourself