TURUNDUS

Läbimõeldud ja oskuslik turundus – ning kommunikatsioonialane tegevus on eduka ettevõtte toimimise alus.

AITAN KAASA?

 1. Sinu ettevõttele sobilik turundusstrateegia
 2. Turundusplaani koostamine
 3. Kommunikatsiooniplaani koostamine
 4. Nõustan sinu meeskonda sisuloome, sõnumite ja turundustegevuste osas – kliendikogemusest sõnaseadmiseni

Kommunikatsiooniplaan sisaldab ülevaadet kellele, miks, mida, millal ja kuidas organisatsioon kavatseb öelda. Sõnastatakse eesmärgid ja konkreetsed tegevused sihtrühmani jõudmiseks.

MILLEGA SIND TOETAN?

 • Sõnumite ja teabe sõnastamine
 • Infokanalite valik – teabelevi ja sõnumite esitamise organiseerimine
 • Info saatmine organisatsiooni ja tema toodetest või tegevustest
 • Organisatsiooni pildi ehk imago loomine ja arendamine
 • Organisatsioonile oluliste kontaktide loomine ja hoidmine

Kommunikatsiooniplaan sisaldab ülevaadet kellele, miks, mida, millal ja kuidas organisatsioon kavatseb öelda. Sõnastatakse eesmärgid ja konkreetsed tegevused sihtrühmani jõudmiseks.

MIDA SISALDAB KOMMUNIKATSIOONIPLAAN?

 • Ülevaadet organisatsioonist – tegevusest, eesmärkidest, inimestest ja nende rollidest
 • Ülevaadet organisatsiooni strateegiast – sõnastatakse missioon, visioon, väärtused
 • Väliskeskkonna analüüsi – kirjeldatakse sihtrühma ja huvigruppe, meedia ja avalikkusega suhtlemise põhimõtteid. Antakse kõikide osapoolte täpne kirjeldus, millist infot ja millal edastatakse
 • Sisekeskkonna analüüsi – kellele ja millist infot edastatakse, millised on erinevad sihtgrupid – liikmed, juhtorganid, personal jne
 • Kommunikatsiooni eesmärke – kirjeldatakse üldiseid eesmärke, sise- ja väliskeskkonna eesmärke, sihtgruppide/huvigruppidega seotud eesmärke. Sõnastatakse põhisõnumid ning tegevusprioriteedid
 • Eesmärkide hindamise kriteeriume
 • Konkreetset tegevuskava koos eelarvega
 • Kommunikatsioonikanalite ja vahendite loetelu: meetodid, mille kaudu sõnumid sihtgruppideni edastatakse


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *